Văn hóa công ty của chúng tôi – DNA của HAUGK.

Tại HAUGK., chúng tôi tin rằng một nền văn hóa công ty mạnh mẽ là chìa khóa để thành công và chân thật. Văn hóa của chúng tôi không chỉ định hình cách chúng tôi tương tác với nhau mà còn cách chúng tôi phục vụ khách hàng và cung cấp giải pháp của mình. Chúng tôi tự hào vì đã sống một nền văn hóa thúc đẩy định hướng kết quả, minh bạch, tự quyết và học hỏi liên tục. Chúng tôi cũng có lòng can đảm để thể hiện Cojones và dựa vào giao tiếp mở và tin tưởng.

Trong những dòng sau, chúng tôi muốn giới thiệu sơ lược về các giá trị và nguyên tắc của chúng tôi, là nền tảng của nền văn hóa công ty. Những giá trị này không chỉ được ghi trên giấy mà còn được sống động trong cuộc sống hàng ngày và tạo nền tảng cho quyết định, hành động và thành công của chúng tôi.

  1. Định hướng kết quả: Nhân viên được khuyến khích sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt, miễn là họ hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục tiêu của mình.
  2. Minh bạch: Thời gian làm việc của nhân viên được theo dõi để tăng năng suất và xác định những nút thắt.
  3. Tự chủ: Nhân viên tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về kết quả của mình.
  4. Học hỏi liên tục: Mỗi nhân viên có thể dành ít nhất một giờ thời gian làm việc hàng ngày để học hỏi cá nhân.
  5. Can đảm: Nhân viên được khuyến khích hành động dũng cảm và chấp nhận rủi ro để tìm ra giải pháp và cải tiến sáng tạo.
  6. Định hướng triển khai: Ý tưởng đầu tiên đủ điều kiện sẽ được triển khai ngay lập tức và điều chỉnh trong quá trình để đạt được kết quả nhanh chóng và thúc đẩy cải tiến liên tục.
  7. Chúng tôi xưng hô một cách thân mật: Trong văn hóa công ty của chúng tôi, chúng tôi coi trọng giao tiếp thân thiện và mở. Để phá bỏ rào cản và tạo ra một không khí tin tưởng, chúng tôi xưng hô nhau một cách thân mật.
  8. Chân thật và trung thực: Chúng tôi coi trọng giao tiếp mở và trung thực. Điều này cũng có nghĩa là chúng tôi đề cập đến những sự thật khó khăn và đưa cho khách hàng những gì họ thực sự cần, thay vì chỉ những gì họ muốn.

Chúng tôi mời bạn tìm hiểu sự độc đáo của nền văn hóa công ty của chúng tôi và trở thành một phần trong sứ mệnh của chúng tôi. Cùng nhau, chúng tôi muốn thúc đẩy phát triển cá nhân và doanh nghiệp và thiết lập tiêu chuẩn mới như CEOPRENEUR.