CEOPRENEUR

Triết lý và Những nguyên tắc

Các giá trị cơ bản và ý tưởng chỉ đạo hình thành con đường của một CEOPRENEUR

Một CEOPRENEUR không chỉ là một doanh nhân, mà còn là một cá nhân tích cực, có trách nhiệm, khả năng lãnh đạo và đổi mới. Chúng tôi tin vào mục tiêu rõ ràng, chiến lược dài hạn và tăng trưởng liên tục. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản tạo nên một CEOPRENEUR:

 1. Rõ ràng và tập trung: CEOPRENEUR tập trung vào mục tiêu và tầm nhìn mà họ muốn theo đuổi trong hoạt động kinh doanh của mình.
 2. Giải pháp và kết quả: Họ suy nghĩ dựa trên giải pháp và luôn hướng tới kết quả tốt nhất có thể.
 3. Chịu trách nhiệm: CEOPRENEUR hành động tự quyết và chịu trách nhiệm cho quyết định và hành động của mình.
 4. Tạo giá trị: Họ cố gắng tạo ra giá trị và lợi ích cho khách hàng, nhân viên và các bên liên quan.
 5. Khao khát tự do: Để đạt được mục tiêu trong cuộc sống, CEOPRENEUR hướng tới tự do tài chính và cho cá nhân họ. 
 6. Dựa trên nguyên tắc: Họ xây dựng hoạt động kinh doanh và phát triển bản thân trên những nguyên tắc vững chắc.
 7. Chiến lược và mục tiêu: CEOPRENEUR nhận thức được ý nghĩa của chiến lược cũng như mục tiêu và theo đuổi chúng một cách kiên trì.
 8. Năng suất cá nhân: Họ thúc đẩy năng suất cá nhân để đạt được kết quả tốt nhất có thể.
 9. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng: CEOPRENEUR hướng tới việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng và kỹ năng của mình.
 10. Dựa trên dữ liệu: Họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và luôn thử nghiệm các giả thuyết của mình.

Hoạt động của chúng tôi

Cách tiếp cận của chúng tôi bao gồm một loạt các hoạt động nhằm tối đa hóa tiềm năng của một CEOPRENEUR:

 • Phát triển chiến lược, khuôn khổ, mô hình xuất sắc và phương pháp hiệu suất cao cho doanh nhân.
 • Tổ chức các buổi họp trực tuyến và trực tuyến định kỳ để đồng cảm, thấu hiểu và có những hỗ trợ chuyên môn.
 • Xây dựng một cộng đồng doanh nhân hỗ trợ lẫn nhau trong việc đạt được thành công và tăng trưởng cá nhân.

Những gì chúng tôi tránh

Tại CEOPRENEUR, chúng tôi tránh một loạt các thái độ và phương pháp mà chúng tôi coi là trở ngại trên con đường thành công. Bao gồm:

 • Tư duy ngắn hạn: Chúng tôi coi trọng chiến lược và mục tiêu dài hạn.
 • Thiếu trách nhiệm: Chúng tôi chịu trách nhiệm cho kết quả của mình và không tìm kiếm biện hộ.
 • Tự mãn và đứng yên: Chúng tôi luôn hướng tới sự tăng trưởng cá nhân và đổi mới trong kinh doanh.
 • Hành vi không đạo đức: Chúng tôi cam kết về tính liêm chính và đạo đức trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình.
 • Phớt lờ nhu cầu của khách hàng: Chúng tôi nhận biết được tầm quan trọng của sự hài lòng, gắn bó và đề cao lợi ích của khách hàng.
 • Chú ý quá mức vào vấn đề cạnh tranh: Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra giá trị và hợp tác, thay vì chỉ tập trung vào cạnh tranh.
 • Thờ ơ, ích kỷ: Chúng tôi khuyến khích việc trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, các phương pháp hiệu quả nhất giữa các doanh nhân và phản đối việc chỉ nghĩ đến những lợi ích của bản thân mình.

Xin lưu ý, mặc dù HAUGK. là công ty đứng sau thương hiệu CEOPRENEUR, nhưng triết lý của cả hai không nhất thiết phải giống nhau. HAUGK. hỗ trợ định hình sự phát triển và tăng trưởng của CEOPRENEUR, nhưng có thể có sự khác biệt trong triết lý và phương pháp cụ thể.