CEOPRENEUR

Con đường của Doanh nhân

CEOPRENEUR là gì?

CEOPRENEUR là sự kết hợp giữa CEO và Entrepreneur, đại diện cho doanh nhân trong vai trò của một nhà lãnh đạo trong công ty. Nhưng CEOPRENEUR không chỉ là sự hòa quyện giữa hai danh xưng – họ thể hiện một triết lý và cách hành động độc đáo, tập trung vào việc xây dựng một doanh nghiệp phát đạt.

Bản chất của CEOPRENEUR

Một CEOPRENEUR có một kế hoạch rõ ràng và tập trung vào những yếu tố quyết định cho thành công. Điều này bao gồm việc hoạt động như một người tổng hợp và hiểu rõ về toàn bộ công ty để có thể đưa ra quyết định có căn cứ. Một CEOPRENEUR nhận ra rằng một công ty chỉ có giá trị khi nó tạo ra giá trị trên thị trường và do đó tập trung vào việc tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của mình.

Nhu cầu cơ bản và lựa chọn mô hình kinh doanh

Ngoài việc tạo ra giá trị gia tăng trên thị trường, đối với một CEOPRENEUR, việc hiểu và phản ứng trước “nhu cầu sau nhu cầu” của khách hàng là rất quan trọng. Một CEOPRENEUR cố ý lựa chọn các mô hình kinh doanh có thể mở rộng để đảm bảo thành công bền vững và có thể mở rộng công ty.

Phát triển cá nhân

Nhưng không đủ chỉ tập trung vào công việc và quyết định kinh doanh. Một CEOPRENEUR phải liên tục làm việc trên sự phát triển cá nhân của mình và thực hành tự phản ánh, tự kỷ luật và việc nhận và thực hiện phản hồi để đạt được mục tiêu của mình.

Mô hình Xuất sắc, Khung và Chiến lược

Lối sống của một CEOPRENEUR dựa trên tầm nhìn và chiến lược, được hỗ trợ bởi Mô hình Xuất sắc. Tầm nhìn và chiến lược này được hỗ trợ bởi những bài học từ các chuyên gia như Peter Drucker, Michael E. Gerber, Dan Sullivan, W. Edwards Deming, Wolfgang Mewes và Jim Rohn.

 

Nhân cách

Một CEOPRENEUR không chỉ cần có kiến thức sâu rộng về thực hành kinh doanh thành công, mà còn phải sở hữu một nhân cách mạnh mẽ và liên tục làm việc trên sự phát triển nhân cách của mình. Thông qua kiến thức toàn diện về công ty của mình và việc hiểu “nhu cầu sau nhu cầu” của khách hàng, một CEOPRENEUR có thể tạo ra giá trị gia tăng và lựa chọn các mô hình kinh doanh có thể mở rộng để đạt được thành công bền vững.

Tóm tắt

Tổng quan, một CEOPRENEUR là sự kết hợp giữa CEO và Entrepreneur, thể hiện một triết lý và cách hành động cụ thể. Một CEOPRENEUR đặt tập trung vào tầm nhìn, chiến lược và phát triển nhân cách để xây dựng một công ty thành công. Thông qua việc hiểu “nhu cầu sau nhu cầu” của khách hàng và áp dụng những bài học từ các chuyên gia trong hành động của mình, họ tạo ra giá trị gia tăng, lựa chọn các mô hình kinh doanh có thể mở rộng và đạt được thành công bền vững.