Triết lý của chúng tôi

Tại HAUGK., chúng tôi tin rằng các doanh nhân thành công cần phát triển một cái nhìn toàn diện về công việc, sản phẩm và bản thân họ. Triết lý của chúng tôi dựa trên sự kết hợp của các giai đoạn và cấp độ khác nhau, tạo nên một mô hình toàn diện cho sự phát triển cá nhân và doanh nghiệp. Bằng cách tuân theo và truyền đạt những nguyên tắc này, chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình trong việc đạt được mục tiêu và thành công như một CEOPRENEUR.

Triết lý:

  1. Hiểu biết toàn diện: Các doanh nhân phải nắm bắt được tất cả các khía cạnh của công việc, sản phẩm và sự phát triển cá nhân.
  2. Giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị: Các doanh nhân luôn nên hướng đến việc tạo ra giá trị và giải quyết vấn đề.
  3. Phát triển cá nhân: Nếu công việc của bạn muốn phát triển, bạn phải phát triển.
  4. Tạo ra bản sắc: Các công ty khởi nghiệp cần một sản phẩm, công ty cần một bản sắc.
  5. Sản phẩm và đề nghị: Sản phẩm và đề nghị là hai mặt khác nhau của cùng một đồng tiền.
  6. Yếu tố hạn chế: Các doanh nhân là yếu tố hạn chế của công ty họ.
  7. Ba giai đoạn: Bắt đầu, Quản lý, Mở rộng – các giai đoạn phát triển khác nhau của ý tưởng kinh doanh, dự án hoặc công ty.
  8. Ba cấp độ: Sản phẩm, Công ty, Cá nhân – các chiều khác nhau mà sự thay đổi và phát triển diễn ra.
  9. Tối ưu hóa kết quả: Giả định không thể được tối ưu hóa, chỉ có kết quả mới có thể.

Triết lý của chúng tôi tạo nên nền tảng cho công việc của chúng tôi và đóng vai trò như một hướng dẫn để hỗ trợ khách hàng và đối tác của chúng tôi một cách tối ưu. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp và chiến lược cá nhân, được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và thách thức cụ thể của mỗi cá nhân.